2019-1.1.1-PIACI KFI pályázat

Kedvezményezett neve: Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Projekt címe: „Új, korszerű, szelektíven kötődő PET-nyomjelzők szisztematikus szintézise, preklinikai, illetve klinikai karakterizálása”

A támogatás összege: 385 206 597, – Ft

A támogatás mértéke: 39,251981%

A Projekt tartalmának bemutatása: A projekt tárgya kiemelten, de nem kizárólagosan a vastagbél, a máj, a hasnyálmirigy és a petefészek rosszindulatú daganatainak, valamint a prosztatarák diagnosztikájához és hatékony kezeléséhez kapcsolódó új, modern, élvonalbeli, pozitron emissziós tomográfián (PET) alapuló potenciális radiofarmakonok szintézisének a kidolgozása. A szakmai világtrendhez igazodva a nyomjelzéseket a legelőnyösebben használt 18F-izotóppal tervezzük. A radiofarmakonok használata főként malignus folyamatok pontosabb diagnosztizálását, és hatékonyabb, célzott kezelését fogja lehetővé tenni hosszútávon. Rövidtávon pedig lehetőséget teremt célzott preklinikai vizsgálatokra, amelyekkel a szintetizált vegyületek kémiai szerkezete és azok biokémiai affinitása között keressük a kapcsolatot. Az onkológiai PET vizsgálatok több mint két évtizede az esetek legalább 80%-ában egyetlen radiofarmakonra, a fluor-18 jelzett FDG-re szorítkozik (ez az arány hazai viszonylatban még jóval kedvezőtlenebb, 95% fölötti 2018-ban). Ma már ismeretes azonban, hogy 18F-FDG nem minden indikációban teljesít tökéletesen; számos olyan területet ismerünk, ahol egy alternatív PET radiofarmakon jobb diagnosztikai eredményt szolgáltat. Így mára több olyan indikációs terület körvonalazódik, ahol más, az 18F-FDG-től eltérő radiofarmakon használata klinikailag bizonyított.  Egy radioaktív izotóppal jelzett vegyület egy egyedi kémiai szerkezetet takar, amely szinte kizárólag arra az adott szerkezetre jellemző biokémiai tulajdonságokkal bír. Akár kicsit is módosítva a kémiai szerkezetet olyan új vegyülethez jutunk, aminek biokémiai tulajdonsága szükségszerűen eltér az eredeti vegyületétől. Az eltérés mértéke változó lehet, akár számunkra kedvező, akár kedvezőtlen irányba is megtörténhet, és a változás iránya és annak mértéke többnyire csak kísérletes úton határozható meg.  Ugyanakkor olyan rokon szerkezetű vegyületek, amelyek egy bizonyos molekularészt tartalmaznak, valamennyire szelektíven kötődnek egy adott biokémiai targethez (pl. fehérjékhez, antigénekhez, receptorokhoz, stb). Ahhoz, hogy a tervezett nyomjelzőanyag kötődésének mértékét, illetve a bioeloszlását preklinikai vizsgálatokkal meg lehessen határozni a legkorszerűbb diagnosztikai módszerrel, a pozitron emissziós tomográfiával, előfeltétel az, hogy ilyen egymáshoz közelálló szerkezetű PET-izotóppal jelzett vegyületek (későbbi potenciális PET-radiofarmakonok) rendelkezésre álljanak.

Célunk a következő, világviszonylatban új, korábban még nem szintetizált PET-ligandok radiokémiai kifejlesztése két fontos, de FDG-vel nem detektálható biospecifikus kötőhely család vonatkozásában:

– [18F]Fluoroetiltriazol-PSMA – F18 izotóppal jelzett, 1,2,3 triazol-oldalláncon keresztül kötött,  prosztata specifikus membrán antigénhez (PSMA) szelektíven kötődő ligandok,

– [18F]Fluoroetiltriazol-FAPI – F18 izotópot egy  1,2,3 triazol-oldalláncon keresztül kapcsolt fibroblaszt aktivációs proteinekhez (FAP)  szelektíven kötődő ligandok,, és

– [18F]FNA-FAPI-származékok – nikotinsav-oldalláncon keresztül F18 izotóppal jelzett fibroblaszt aktivációs proteinekhez (FAP)  szelektíven kötődő ligandok radiokémiai szintézisét.

A projekt során szisztematikusan vizsgáljuk a szintetizált radioaktív analógok kémiai szerkezete és azok specifikus kötőhely irányába mutatott affinitása közötti összefüggést preklinikai vizsgálatokban. 

A három, szakirodalomból ismert 18F jelzett radiofarmakont klinikai humán vizsgálatok céljára, valamint referencia célokkal kívánunk előállítani úgy, hogy azok a helyi előállítású radiofarmakonok követelményeinek megfelelően humán célokra alkalmazhatók legyenek:

  • 18F-PSMA-1007 –széleskörű klinikai igénnyel jellemezhető PSMA-hoz specifikus PET-radiofarmakon;
  • 18F-FET-βAG-TOCA –szomatosztatin receptor specifikus, klinikai igénnyel bíró PET-radiofarmakon;
  • 18F-FDOPA –referencia célokat szolgáló radiofarmakon.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00194

KAPCSOLAT

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.
Recepció, betegfelvétel, betegirányítás:
+36 1 505-8888
Tamáska Gizella - Ügyfélszolgálati vezető
110-es mellék | Mobil:  +36 30 229 46 49
Munkanapokon 8.00-tól 18.00-ig hívható.
Térkép

Pozitron-Diagnosztika Központ
Nagyvárad

www.petct.ro